Dla każdego po ukończeniu 18 roku życia

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

PGF.04

Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

OGR.01

Wykonywanie kompozycji florystycznych

Florysta

MEC.09

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Technik mechanik

MEC.05

Użytkowanie obrabiarek skrawających

Operator obrabiarek skrawających oraz technik mechanik


ELM.01

Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

Technik automatyk


Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

PGF.04.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym. Efekt pracy technika grafiki i poligrafii cyfrowej może przybrać postać reklamy w prasie, telewizji, internecie, lub na tzw. billboardach, a także książek, folderów, ulotek, plakatów itp. Reprezentanci zawodu zajmują się także tworzeniem opakowań i etykiet na opakowaniach produktów, materiałów reklamowych i wizytówek.

Wykonywanie kompozycji florystycznych

OGR.01.

Zawód florysty jest zawodem twórczym, od florysty oczekuje się dużej wyobraźni przestrzennej, wrażliwości estetycznej, uzdolnień plastycznych, twórczego myślenia oraz zdolności manualnych, które pozwolą na tworzenie projektów i ich wizualizacje. Florysta projektuje i wykonuje aranżacje z kwiatów ciętych, doniczkowych, z materiału zasuszonego i sztucznego wykorzystując ich walory zdobnicze i estetyczne

Użytkowanie obrabiarek skrawających

MEC.05.

Technik mechanik to atrakcyjny zawód o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. Zawód ten obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urządzeń i mechanizmów, wytwarzanie części maszyn na obrabiarkach konwencjonalnych i obrabiarkach sterowanych numerycznie Technicy mechanicy mogą podejmować pracę w różnych gałęziach przemysłu o różnym stopniu organizacji produkcji i usług, w branży mechanicznej w przemyśle maszynowym, budownictwie, transporcie.

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

MEC.09.

Technik mechanik to atrakcyjny zawód o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. Zawód ten obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urządzeń i mechanizmów, wytwarzanie części maszyn na obrabiarkach konwencjonalnych i obrabiarkach sterowanych numerycznie Technicy mechanicy mogą podejmować pracę w różnych gałęziach przemysłu o różnym stopniu organizacji produkcji i usług, w branży mechanicznej w przemyśle maszynowym, budownictwie, transporcie.

Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

ELM.01.

Technik automatyk to specjalista o wielofunkcyjnych kwalifikacjach zawodowych. Przedmiotem pracy automatyka są maszyny, a dokładnie ich układy sterowania, czyli ukryte mechanizmy, za pomocą których wprawiane są w ruch i samoczynnie wykonują szereg operacji. Technik automatyk zapewnia pomoc techniczną inżynierom automatyki w zakresie badań, projektowania, produkcji, montażu, konserwacji i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej i systemów nadzorujących przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego. Automatyka zajmuje się zagadnieniami sterowania procesami przemysłowymi ograniczając w nich udział człowieka. Stosowana jest wszędzie tam, gdzie procesy są uciążliwe, wymagają ogromnego wysiłku lub dużej precyzji i dokładności.


Przewiń na górę