Wydrukowane i wypełnione dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu ds. uczniowskich

Szkoła policealna – wymagane dokumenty:

  1. Oświadczenie RODO: Oswiadczenie-RODO-szkola-policealna
  2. Wniosek o przyjęcie Szkoła Policealna:
  3. Kserokopia dowodu osobistego
  4. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
  5. Badanie lekarskie (skierowanie można uzyskać w szkole)

Kwalifikacyjny kurs zawodowy – wymagane dokumenty:

  1. Oświadczenie RODO: Oświadczenie RODO KKZ
  2. Wniosek o przyjęcie na KKZ:
  3. Kserokopia dowodu osobistego
  4. Badanie lekarskie (skierowanie można uzyskać w szkole)
Przewiń na górę