Wydrukowane i wypełnione dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu ds. uczniowskich

Szkoła policealna – wymagane dokumenty:

 1. Oświadczenie RODO: https://ckuikz.zs1olkusz.edu.pl/wp-content/uploads/2024/03/zgoda_na_wykorzystanie_wizerunku.docx
 2. Wniosek o przyjęcie Szkoła Policealna: https://ckuikz.zs1olkusz.edu.pl/wp-content/uploads/2024/03/wniosek-szkola-policealna-2024-2025.doc
 3. Kserokopia dowodu osobistego
 4. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
 5. Badanie lekarskie (skierowanie można uzyskać w szkole)
 6. Klauzula informacyjna: https://ckuikz.zs1olkusz.edu.pl/wp-content/uploads/2024/03/Klauzula-informacyjna_rekrutacja_ZSnr1_Olkusz_.docx

Kwalifikacyjny kurs zawodowy – wymagane dokumenty:

 1. Oświadczenie RODO: https://ckuikz.zs1olkusz.edu.pl/wp-content/uploads/2024/03/zgoda_na_wykorzystanie_wizerunku.docx
 2. Wniosek o przyjęcie na KKZ: https://ckuikz.zs1olkusz.edu.pl/wp-content/uploads/2024/03/wniosek_kkz_2024_2025.doc
 3. Kserokopia dowodu osobistego
 4. Badanie lekarskie (skierowanie można uzyskać w szkole)
 5. Klauzula informacyjna: https://ckuikz.zs1olkusz.edu.pl/wp-content/uploads/2024/03/Klauzula-informacyjna_rekrutacja_ZSnr1_Olkusz_.docx
Przewiń na górę